· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


POLINSZKY TIBOR

Budapest XXII.kerületi Önkormányzat - Hungary

Budapest 22rd Municipality - Hungary

 

Pincék, üregek, lakások Budafok alatt

Cellars, cavities, dwellings beneath Budafok

 

1. Hagyományok

Budafok alatt évszázados hagyományokkal rendelkező és egyben-a mai kor számára-nagy horderejű környezeti problémákat felvető természetes és mesterséges üregrendszer húzódik.

Budafok település lakóinak elsődleges foglalkozása a szőlészet, kőbányászat, majd a kettő adta adottságok és előnyök kihasználásával a borászat lett. A porózus szerkezetű, könnyen kitermelhető mészkő bányászatát még a rómaiak kezdték el.

Az 1700-as években fellendült a kőbányászat, s a bányaudvarokból nyíló vájatokba beköltöztek az emberek - kialakultak a pincelakások

2. Bar1anglakások és gondjaik

1950-es években megkezdődött a barlanglakások végleges felszámolása, a föld alatti üregek tömedékelése a lakásokba történő visszaköltözés megakadályozására. Ez a folyamat l 970-ben fejeződött be.

Napjaink építkezéseikor sokszor bukkannak fel elfedett, hiányosan tömedékeit üregek, pincerészek, barlanglakások veszélyeztetve a felettük zajló életet.

Ma a legkomolyabb gondot jelentik a tömedékelt, elfalazott, elhagyott üregek. Ezek közül azok, melyek tömedékelésére az ún .gázgyári salakot használtak fel, mert ebből az anyagból káros anyagokat mos ki a víz, veszélyeztetve a talajvizek, a föld minőségét.

3. A pincék jövője

A Budapest XXII. kerületi, budafoki-mintegy 80 km hosszú-pincerendszer mai kihívása a feltárt pincerendszer korunknak megfelelő hasznosítása. Feladatunk, hogy megfelelő szabályozást alakítsunk ki az üregek, pincék funkciói és a felettük lévő területek szabályozott hasznosítása között. Rendezzük el sajátos magyar tulajdonosi. jogrendszer mellett az "üreg" tulajdonosa és a felszín tulajdonosa közötti viszonyt, különös tekintettel az egymást háborító szellőzők ill. csatornák kialakítási szabályaira, Környezetvédelmi és stabilitási szempontból kihívás mind az önkormányzat, mind a polgárok számára a szakszerűt1enül tömedékeit, lezárt, nem nyilvántartott pincerendszer.


1. There is a partly natural, partly artificial cavity network Beneath Budafok (South Buda), whose traditions date back centuries. but which gives rise to serious environmental problems today.

The primary traditional occupation of the people living at this area used to be wine production and quarrying. Quarrying of the porous, soft limestone was started by the Romans. Quarrying was flourishing in the 1700s, and people moved into the galleries, converting them to cave dwellings.

2. Cave dwellings and their problems.

The termination of the cave dwellings started in the 1950s when most of them were filled with debris to stop people moving back This process was completed in 1970.

The excavations of present construction, partly filled or abandoned cavities, are often exposed. Many remain hidden which is hazardous to city life on the surface.

The filled or walled in abandoned underground cavities present serious problems. Those which were once filled up with tailings from a gas factory are the most dangerous, because contamination is continually washed out threatening groundwater quality.

3. Future of the cellars.

The answer to the present challenge of the 80 km long cavity system beneath Budafok in the 22nd district of Budapest, is its proper utilization, our task is to define proper regulations for the use of the cavities and cellars and the overlying areas. We have to regulate the legal status of ownership of the cavities and that of the overlying surface lots, with particular attention paid to the coexistence of cavity ventilation and the sewage systems.

The cavity system that's mostly unrecorded and improperly filled is a challenge for both the Municipality and the people living in the area.© Mednyánszky Miklós 2015