· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


TÓTH ZOLTÁN

InfoGraph Information System Ltd. - Hungary

 

A Várbarlang számítógépen

Decision making registering GIS system of Castle of Hill of Buda and its cavern network

 

A projekt fő célja: Térinformatikai rendszer (GIS) kialakítása a Szentháromság tér környezetében. Az adatfeldolgozás folyamata:

a, a hasznosítási és kutatási térképek aktualizálása. adatainak feldolgozása,

b, a Várhegy barlang és pincerendszerének adatfeldolgozása a korábbi és az új kutatási eredményekre alapozva.

c, az épületek, utcák, üregek és pincék technikai adatainak térinformatikai adat-bázisba való rendezése,

d, a talajmechanikai, földtani, geofizikai, hidrológiai adatok egységes adatbázisba rendezése,

e, a tulajdonjogi és adminisztratív adatok feldolgozása, f, a demográfiai adatok feldolgozása,

g, a régészeti, kulturális és művészettörténeti adatok kapcsolása a rendszerhez, h, a hozzáférhető útkataszteri adatok használata,

h, a hozzáférhető útkataszteri adatok használata,

i, a közlekedési és parkolási adatok feldolgozása,

j, a turisztikai és városképi objektumok (szobrok, információs táblák, műemlékek) regisztrálása

k, a parkok és kertek regisztrálása (fák, növényzettel szegélyezett utak, sövények, bokrok)

l, a polgárvédelmi adatok feldolgozása

A fő adatforrások: Budapest I. kerület Önkormányzata, FŐMTERV Rt., Budapesti Történeti Múzeum

A döntéselőkészítést segítő térinformatikai rendszer alfanumerikus és térképi információval segíti a munkát. A rendszernek térképező, elemző és adatbáziskezelő funkciói vannak: alfanumerikus, statisztikai és térképi adatok csatolása, több adatbázishoz való egyidejű hozzáférés (ORACLE, MS, ACCES, EXCEL, DB2, INFORMIX. dBase, FoxBase, etc.), konfliktus elemzés, térbeli adatok kezelése tematikus és szinttérképek raszteres képek kezelése kapcsolatos képek, rajzi elemzés (teljes SQL körű lekérdezés és földrajzi kiterjesztés).

A felhasználóbarát program menü nyelve magyar. A térképező modell több száz vetületi rendszerben képes dolgozni (beleértve a magyar EOV rendszerűt is).

A rendszer térképei: l:1000 méretarányú digitális alaptérkép. A barlang és pincerendszer 3 dimenziós felmérése EOV rendszerben Balti tengerszint feletti magasságokkal. Közmű térkép. Régi, és újabb jó minőségű barlangtérképek. A fenti térképek korrekciója az új felmérések eredményeivel. Az épületek homlokzati díszítései vektorgrafikus adatok formájában

A rendszer fő elemei: Fájlkezelő lehetőségek (input, output, stb.). Térképi funkciók. Alaptérkép. Résztérképek. Közműtérképek. Régi térképek. Egyéb térképek választási térképek) Barlang (alaprajzok, barlangi vázlatok, részterületek, pincék, fotók, a nemzeti archívum adatai). Épületek (fotók, homlokzati rajzok, lakások adatai, érdeklődésre számot tartó területek

Elemző módszerek: lekérdezés, statisztika, standard MapWo funkciók-

Operátor rendszer: MS Windows, Win 95, Wmdows NT.

Adatbázis kezelő rendszer: MapInfo Professional

Térinformatikai (GIS) szoftver: MapInfo Professional Adatformátum: Mapinfo Professional, TlF, BMP, stb. raszteres képek Térképszintek száma: 87


Main target of the project: Survey and development of Geographical Information System (GIS) of neighborhood of Szentháromság square. Terms of processing:

a, data processing and updating of utility maps and surveys

b, data processing of caves and cellar network of Castle Hill using farmer and new surveying results

c, GIS database creation of technical data of buildings, streets, caves and cellar network

d, integration of sail! mechanical, geological, geophysical, hydrological data into a consistent database

e, processing of property registering and administrative data f, processing of demographic data

g, joining of archaeological, cultural and art historical data to the system

h, processing available road cadastre

i, processing of transportation and car-parking data

j, registering tourist sites (information points, statues, historic monuments, etc.) k, register of parks, gardens (trees, avenues, hedges. bushes)

l, processing of civil defense data

Main source of data: The Municipality of Ist. District of Budapest, FŐMTERV Co., Historical Museum of Budapest.

The decision supporting GIS System provides decision makers with alphanumeric and mapping information to solve their tasks.

The system includes mapping, analyzing and database management functions: attachment of alphanumeric, statistical and mapping data; local data access; simultaneous connections to multiple databases (ORACLE, MS. ACCESS, MS. EXCEL, DB2, INFORMIX, dBase, FoxBase, etc.); conflict management; spatial data management; layering and thematic mapping; management of raster images; linked views; geographic analysis (searches and queries with full SQL capability and geographic extensions); support to create presentations.

The language of menu of the developed user-friendly application system is Hungarian. The mapping module operates over a hunkered projection systems (including EOV Hungarian system).

Professional features of the project: area: Budapest, Ist. District

Maps of the System: 'ITR based l : 1000 scaled digital basemap. Three dimensional surveying maps of cave and cellar network, in EOV projection/Baltic elevation system. Public utility map. Old and recent good-quality cave surveys. Correction of the above mentioned maps produced by new surveying. Facade moments of buildings in vector-graphical data format.

Main modules of the System: File management functions (input, output, etc.).

Mapping functions. Base map. Detained maps. Public utility maps. Old maps. Other maps (eg. election maps)

Caves: Plans, Cave sketches, Details, Cellars, Photos, Data of National Archives Buildings: Photos , Facade drawings, Data of apartments, Places of interest Analyzing tools: Queries: Statistics,

Operating System: PC Pentium 100 Mhz, MS Win 95, Windows NT

Database Management System: MapInfo Professional, files in TIFF, BMP, raster images. No. of layers 87.© Mednyánszky Miklós 2015