· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


PATTANTYÚS Á.MIKLÓS - NEDUCZA BORISZLÁV

Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, Budapest - Magyarország

Eötvös Lóránd Geophisical Institute, Budapest - Hungary

 

Barlangok kimutatásának lehetőségei geofizikai módszerekkel

Geophisical methods for cave detection

 

Az üregkutatás már igen régóta témája a felszínközeli geofizikai kutatásoknak Magyarországon. Főleg ismeretlen pincék kimutatása céljából történt igen sok geoelektromos mérés, valamint a mérési és feldolgozási eljárások fejlesztése. A pincék esetében nagyjából ismert a várható mélység és a méret. Egészen más a helyzet a barlangoknál. Ehhez a kutatáshoz-a változékony mélységű, kisebb - nagyobb méretű repedések, üregek kimutatásához - sokkal jobb felbontású módszerre van szükség, mint amire a talajellenállás mérés képes. Ilyen módszerek például a szeizmika és a földradar.

Előadásunkban e kutatási módszereknek csupán lényeges elveit érintve mutatunk be az elmúlt öt év során végzett üreg- és barlangkutatási eredményeinkból, koncentrálva a városok alatti (subcity) környezetre.

Egyik kutatási területünk a Budai Vár alatti pincerendszer és labirintus. Itt több területen felső szintű pincék megkutatásával, valamint a labirintus-barlang egyes földalatti pontjainak felszíni azonosításával értünk el eredményeket földradar, szeizmikus és elektromágneses módszerek alkalmazásával.

Másik fontos kutatási terület a Budai-hegység, közelebbről a Rózsadomb területén elhelyezkedő (Ferenc-hegyi, József-hegyi, Szemlő-hegyi és egyéb még ismeretlen) barlangok természetvédelmi célú kutatása.. Ezeken a helyeken - a fedőréteg vastagságától függően - több-kevesebb sikerrel a földradar módszerrel értünk e üreg, repedés, barlang kimutatásával kapcsolatban sikereket.

Előadásunkban a barlangok geofizikai módszerrel történő kutatásának lehetőségeit mutatjuk be a fenti példákkal illusztrálva. Ugyanakkor érintjük azt a kérdést is. hogy a barlangok természeti értékeinek védelme mennyire ellentétes az egyre növekvő beépítési ütemmel. Üregkutatási munkáink nagy része ugyanis geotechnikai vagyis építés-előkészítő jellegű. Nekünk meg kell felelni mind a természetvédelmi mind az építés-előkészítő munka feltételeinek. Ez néha ellentétes követelménynek látszik, amit fel kell oldani!


Detection of voids and cavities close to the ground surface has been the subject of geophysical prospecting in Hungary for a long time. Many geoelectric measurements were earned out in order to detect unknown cellars. Both field technology and processing procedures were developed for this purpose. In the case of cellars. the depth and dimensions can be estimated well. The situation is rather different in the case of caves. The detection of caves located in various depths and cracks of smaller or larger sizes needs a measuring method with much better resolution than resistivity measurements can achieve. These methods can be seismic and georadar.

In this paper, some case histories will be presented about our cavity and cave prospecting activity earned out during the last five years, mostly in urban area. The principles of the applied methods will also be mentioned.

One of our main prospecting areas are the cellars and labyrinth located beneath the Buda Castle district. Upper level cellars were detected using georadar and seismic. Location of possible subsidence points were pointed out using seismic surface tomography. Potential cave in points were forecast using an electromagnetic transmitter-receiver equipment by identifying on the surface the Location of an underground point in the depth of about 13 m.'

Another prospecting area is known as Rózsadomb (Rose Hill), one of the Buda Hills, where numerous cave systems are located beneath the ever more urbanized area ("Ferenc-hegyi", "József-hegyi", "Szemlő-hegyi" Caves and possibly a lot of hitherto unknown ones). At this site, depending on the thickness of the rock covering, some successful results were achieved in detection of cavities, cracks and cares using the georadar method.

In this paper, the possibility of cave detection using geophysical tools w: be presented through the examples mentioned before. The question of the contradict between cave conservation and rapid urbanization will be addressed. On the hand, geophysical prospecting serves the interest of construction. On the other hand the conservation of caves can also be solved.© Mednyánszky Miklós 2015