· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


TAKÁCSNÉ BOLNER KATALIN

Országos Természetvédelmi Hivatal - Magyarország

National Authory for Nature Conservation - Hungary

 

Barlangvédelmi problémák és intézkedések a Rózsadomb térségében

Cave protection problems and measures in the Rózsadomb region, Budapest

 

Magyarország legkiterjedtebb hévizes eredetű barlangrendszerei—köztük az ország második leghosszabb barlangja—a főváros lakóterülete alatt, a II. kerülethez tartozó Rózsadomb térségében találhatók. E barlangok csupán századunkban, a terület városiasodásához kapcsolódó emberi beavatkozások (kőfejtés, csatornázás, házalapozás) révén tárultak fel. A jelenleg ismert több mint 30 km össz-hosszúságú járathálózat alig 0.5 km2 alap- területet fed te; a karsztosodásra, barlangképződésre földtanilag alkalmas körzet kiterjedése azonban meghaladja a 8 km2-t.

A triász és felső-eocén mészkövek törésvonalait követő, freatikus formalöncsű hálózatos labirintus- rendszereket a hasadékok mentén felszálló langyos- meleg karsztvizek keveredési korróziós hatása alakította ki. Gazdag kiválás-együttesükben a barlangfejlődés víz alatti, állóvizes és légteres időszakainak változatos képződményei egyaránt megtalálhatók, különleges klímájuk a légúti megbetegedésekben szenvedők szpeleoterápiai kezelésére íz alkalmas.

Bár Magyarországon 1961 óta minden barlang törvényes védelem alatt áll. s a legjelentősebbek 1982 óta fokozottan védett természeti értékeink közé tartoznak, a városi környezetből fakadó hatások (építkezések statikai terhelése, a vízzáróan burkolt felületek növekedése, vizes közművek meghibásodása, sózással történő fagymentesítés, stb. speciális védelmi problémákat jelentenek e barlangok természeti egyensúlyának megőrzése szempontjából. A hatékonyabb védelem érdekében a Természetvédelmi Hivatal kezdeményezésére bevezetett felszíni intézkedésrendszer a Rózsadomb térségét az ismert barlangok kiterjedésének és jelentőségének megfelelően három zónába sorolja. Bizonyos - így az építési munkákat megelőző részletes talajmechanikai vizsgálatok készíttetésére és a közművek biztonságos kialakítási módjára vonatkozó - műszaki előírások, valamint az alapozás során megnyíló üregekkel kapcsolatos szabályok a karsztos térség egészére, azaz azokra a területekre is kiterjed ahol barlangok jelenleg még nem ismeretesek. Ezen általános előírásokat a már ismert barlangok feletti (A és B) zónákban további műszaki-adminisztratív korlátozások egészítik 3d, amelyek a fokozottan védett barlangok feletti területeken (A zónák) többek között a beépített felületek növelésének tilalmát is magukba foglalják.


Hungary's Largest caves of hydrothermal origin, including also the second longest cave of the country, are situated within the residential area of the capital, under the Rózsadomb (Rose Hill) region of the 2nd district. Opened by human interventions (quarry operation, sewer excavation and construction connected to the urban development of the region) since the beginning of the century, the total length of explored cave passages exceeds 30 km here within a surface area of 0.5 square kilometers, whereas the geological potential for cave development extends 8.0 square kilometers.

Formed by the mixing ceresin effect of up-surging thermal waters along the joint-system of . Triassic and Upper Eocene limestones, these caves display rectilinear maze patterns with phreatic morphological elements. Their rich mineral association is represented by a variety of subaqueous, water table and sub aerial speleothems, their special climate is suitable for the speleotherapy of asthmatic and respiratory diseases.

Although all the caves of Hungary have been protected by law since 1961, and the most significant ones have been strictly protected since 1982, the effective protection of these underground treasures from dangerous urban environmental factors (statical and aquiclude effects of buildings, contamination due 10 pipeline damages and defrosting of roads, etc.) has required the introduction of a special regulation for surface construction. Initiated by the Authority for Nature Conservation, this regulation divides the karst area into three zones depending on its speleological significance and requires detailed geotechnical surveys before and technical parameters (e.g. for pipelines) during construction within the whole karst region. Special rules are applied it the excavation reveals new cave passages. Restrictions above the known caves (A and B zones) include prohibiting increased urbanization above the strictly protected cave systems (A zones).© Mednyánszky Miklós 2015