· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


KERTÉSZ Zs, BORBÉLY-KISS L, HUNYADI L

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet - Magyarország

Hungarian Academy of Sciences Institute for Nuclear Research - Hungary

 

A városi levegő hatása a Szemlőhegyi-barlang levegőjére PIXE módszerrel végzett aeroszolvizsgálatok alapján

Effects of urban atmosphere in the Szemlőhegy-cave studied by nuclear analysis (PIXE) of cave aerosols

 

A Szemlő-hegyi-barlanq a rózsadombi termálkarszt egyik jól ismert barlangja, ahol több éve folyik légzőszervi megbetegedések barlangterápiás kezelése.

A periodikusán változó radon aktivitáskoncentráció adatokból ismert, hogy a felszíni és a barlangi levegő köz! lévő hőmérsékletkülönbségek hatására szezonálisan váltakozó irányú légáramlások jönnek létre a barlangok járataiban és repedésrendszerében. Ez azt jelenti, hogy intenzív kölcsönhatás van a barlang és környezete között. A rózsadombi barlangokra különösen nagy veszélyt jelenthet a környező vizek valamint a városi levegő szennyezettsége.

A barlangi aeroszolok vizsgálata mind a barlangterápia, mind a környezetellenőrzés szempontjából fontos lenne, és segíthet a barlang keletkezésében közrejátszó folyamatok jobb megértésében is.

A nagy relatív páratartalmú barlangi környezetben a légköri aeroszolok mintavételére kifejlesztett standard aeroszol mintavételi technikát alkalmaztunk, vizsgáltuk a barlangi aeroszol elemi összetételét, méret szerinti és térbeli eloszlását valamint szezonális változását.

Az alkalmazott nagy érzékenységű analitikai módszernek (PIXE, részecske indukált röntgen emissziós analitika) köszönhetően a budapesti levegő antropogén eredetű szennyezettségének nyomai kimutathatók a Szemlő-hegyi-barlangban, azonban a mért elemkoncentrációk a fokozottan védett lakott területekre érvényes határérték 1/10-énél minden esetben kisebbnek bizonyultak.


The Szemlő-hegy Cave is one of the well known hydrothermal caves of the Rózsadomb area of Budapest, that has been used for speleotherapy to cure respirators diseases for years.

It is known from the periodically changing airborne radon activity-concentration data, that air flows of seasonally reversed direction occur along the cave passages and fissures due to the temperature differences between the surface and cave air. This means that an intensive interaction takes place between the cave and its environment. The pollution of nearby waters and the urban atmosphere represents a real hazard for these caves under Buda caves that are candidates to get on UNESCO's World Heritage List.© Mednyánszky Miklós 2015