· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


HALÁSZ MIKLÓS

Pécs Város Önkormányzata - Magyarország

Municipality of the City Pécs - Hungary

 

Pécs város pince-támfal veszélyelhárítási tevékenysége

Toubleshooting of cellar-supporting walls in the City of Pécs

 

Pécs városában a római kor óta jelentős pinceépítési tevékenység volt, tekintettel a mediterrán jellegű város borkultúrájára.

A törők időkben raktáraknak, a város felszabadítása után ismét bortárolásra használtak a pincéket. A polgári-egyházi kiépítéskor az építőanyagot is jórészben a pincékből kibontott kőanyag adta. A közművesítés kiépítése a városi kutak használaton kívül helyezését eredményezte. Ez és a növekvő forgalom idézte elő a sok helyen még ki nem épült szennyvíz- és csapadékvíz elvezetéssel együtt a fokozott omlásveszélyt.

A városi pincék felmérése, feltárása 1974-ben kezdődött. Ezen adatok szerint: az ismert pincék száma 1.300, pincék és üregek összes hossza 50.000 m, a pincék össz-térfogata 280.000 m2.

A folyamatos pincetömedékelés és megerősítés ellenére az „alvilág" jelentős veszélyeztető tényező jelenleg is, amely állandó feltáró és rnegerősítő tevékenységet igényel. A városban a városfalon és a Püspökváron kívül 511 regisztrált támfal van több mint 20 km hosszúságban, folyamatosan romló állapotban. A felmérési munka megkezdődött, de a növekvő közúti terhelés hatására a helyzet rosszabbodása várható.


As a result of the Mediterranean style and wine culture of the city, cellars have been built since Roman times in Pécs.

In the Turkish times the cellars were used as storage areas, and after the liberation as wine cellars again. During the construction of civic and ecclesiastical buildings, the major part of the building material was derived from the stones which carne from the cellars. The establishment of the city drainage system resulted in the abandonment of the city wells. This fact, together with increased traffic and an insufficient drainage system has resulted in increased cave-in hazards.

A survey of the cellars in the city started in 1974.

According to these data:

Number of the known cellars: 1,300

Total length of the cellars and cavies: 50000 m Total volume of the cellars: 280000 m3

Despite filling the cellars and the building of sup-porting walls, the subsurface is in a dangerous condition. In addition 10 the city wall and the Episcopal Castle, there are 511 registered supporting walls with a total length of more than 20 km in a continuously deteriorating state. A survey has started. but as a result of the increasing burden from traffic, the situation is getting worse.


© Mednyánszky Miklós 2015