SZÉLESBÁZISÚ FÖLDRADAR

EasyRAD V3

A készülék elsősorban nagyobb méretű anomáliák (föld alatt elhelyezkedő építmények illetve üregek, pincék) kutatására alkalmas. Működési frekvenciája 300 MHz, azaz a földradar mérések középfrekvenciáján dolgozik, így elsősorban a 0,5 méter és annál nagyobb tárgyakat érzékel kielégítően.

A radar kettős dipólantennával működik. Úgy alakították ki, hogy a jeladó (Tx) és vevő (Rx) antennája az optimális 1,0 méteres távolságban legyen egymástól. Ezt egy keretszerkezet biztosítja, amely egyen a radar kézben tartására is szolgál. A kézben tartott radarral bármilyen terepen lehet dolgozni, a mozgatását nem zavarja a terep egyenetlensége. Természetesen a berendezést kocsira is lehet szerelni, sík, egyenes területen így használjuk.


A radar részei

A radar monitorja mérés közben

A radar üzemmódválasztástól függően többfajta mérés elvégzésre alkalmas. Rétegméréskor a felszín alatti rétegek vastagsága határozható meg. Ebben az esetben a radar 100 nanoszekundumonként ad jelet, ezáltal a felbontás igen részletes. A különböző rétegek határártól visszaverődő jeleket más-más szín jelöli. A színkód beállítható a használó egyedi igényeinek megfelelően.

A rétegmérés alkalmas a felszín alatti egyenetlenségek kimutatására, amint az a mellékelt képen is látható. A képen egy útpadka feltöltésének keresztmetszete vehető ki, jól látható, hogy az egyes rétegek milyen módon emelkednek a töltésben.

Az objektumméréskor a készülék 50 nanoszekundumos jelkibocsátást használ. A föld alatti egyedi objektumokról visszaverődő hullámok fordított (lefelé mutató szárú) parabolaként jelennek meg. A mérési eredményeket egy speciális szoftverrel ellátott tableten jeleníti meg a radar, a mért adatokat illetve a képernyőn megjelenő radargarmmokat tárolni lehet a további feldolgozás érdekében. A mellékelt képen közút alatt futó szennyvíz-, gáz-, és vízvezeték által visszavert hullámjeleket figyelhetünk meg.

Az utólagos feldolgozás során a radargrammok megfelelő számítógépes program segítségével szűrhetők, egyes fázisok kiemelhetők, illetve a megjelenítés a célnak megfelelően beállítható.

Tapasztalataim szerint az objektumok keresése, felmérése során a legegyszerűbb, szürkeárnyalatos ábrázolás nyújt a leginkább használható adatokat.

(A képekre kattintva azok nagyobb méretben is megtekinthetőek...)


© Mednyánszky Miklós 2017