A KŐBÁNYAI PINCEVESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI PROGRAM

 

 

 

A kőbányai pincék története

 

A főváros X. kerülete, azaz Kőbánya alatt található az ország legnagyobb, összefüggő pincerendszere. Bár Pécsett, Egerben és Budafokon a települések alatt található összes pince hossza ennél jelentősebb több (50, 120 illetve 110 km), de azok nem összefüggő rendszert alkotnak. A kőbányai pincék múltja és jelene szorosan összefügg a városrésszel és a bányamesterséggel. Az egykori kőbányák művelése magas fokú bányászati ismereteket igényelt – és az utánuk maradt terek által ma okozott problémákat is csak a szakmában járatos szakemberek közreműködésével lehetséges megoldani.

 

A kőbányai pincerendszerek a középső miocén korban lerakódott – leginkább Fertőrákosról ismert – ún. lajtamészkőben és a vele rokon Budafokon is ismert szarmata mészkőben helyezkednek el.

A miocénban négyszer öntötte el a mai Kárpát medence térségét a tenger. A negyedik alkalommal ez már inkább édesvízi tó volt, melyet az orosz szarmáciai síkságról Szarmata-tengernek nevez a szakma. Ennek a beltengernek az üledéke rakódott a lajtamészkőre, kb. 12-40 méteres átlagvastagsággal. A mészkövet a későbbi felszíni mozgások megemelték, egyenetlenné tették – ugyanilyen anyaggal találkozhatunk Budafokon ill. a Kőbányánál lényegesen magasabban fekvő Tétényi-fennsíkon is.

 

 

 

 

A mészkőre a későbbi (pliocén) korban igen jó minőségű agyag telepedett, az úgynevezett pannon agyag. Ezzel az anyaggal még találkozunk később…

 

A szarmata mészkő jellegzetes sárgás, szürkés fehér mészkő, ősmaradványokban gazdag, jól faragható, részben fagyálló kőzet. Ennek köszönhető, hogy már minden valószínűség szerint az ókorban is bányászták. Az biztos, hogy a kora-középkortól fontos építőanyagnak számított. A hagyományok szerint Kőbánya első, IV, Béla 1244-ben keletkezett adománylevelében a Kőér elnevezés is e tényre utal.

 

 

Mészkő megjelenés a kőbánya-rákos vasútvonal deltájában

 

Az első, biztos írásos emlék a kőbányászatról a török korban született: a budai pasa 1678-ban engedélyezte, hogy kőbányáról szállítsanak követ a kecskeméti templom építéséhez. A töröktől való szabadulás után óriási lett az igény a jó minőségű építőkő iránt. Míg Budát jórészt a budafoki és más Buda környéki kőbányákból el lehetett látni építőkővel, a pesti oldalon csak a kőbányai kő állt rendelkezésre.

 

Nagyjából ebben az időben jelent meg területünkön a kőbányászat mellett a Kárpát-medence másik ősi gazdasági ágazata: a szőlőművelés, bortermelés. Ez nem véletlen, hiszen a mészkő eleve jó talajt biztosít a bornak (igaz, kicsit savanykásabbak az itt termett borok), és a kőtermelés folytán közel voltak a bor tárolásához elengedhetetlen pincék is.

 

 

A kőbányai szőlőhegy (Óhegy) az 1880-as években

 

Kőbányán is az építőkő bányászata eltért az ország más helyein történő kőbányászattól. A nagy sík mészkőfelületeken ugyanis nem lehetett oldalról, teraszosan fejteni a köveket, hanem felülről bontották meg a sziklatalajt. Egy bizonyos mélységig lefelé haladtak, majd az így kialakult „udvarokban” kezdték meg az oldalirányú fejtést. A Jászberényi út – Maglódi út körzetében, az Előd utcában, a Bánya utcában még ma is megtalálhatók ezek a bányaudvarok, melyekbe széles, enyhe lejtésű utak vezetnek le. Ezt a módszert alkalmazták Budafokon is, bár ott jóval kisebb alapterületűek ezek a mélyudvarok. Lejárataik általában meredekebbek és majdnem mind oldalfalában megtaláljuk a kőfejtéssel együtt kialakított  híres barlanglakásokat is.

 

A kőbányászat a katlanok oldalából indított tárók segítségével folyt. A lejáratok kellő szélesek voltak ahhoz, hogy akár szekerek, kocsik is lehajthassanak a bányába, így a fejtett követ azonnal a szállítóeszközre lehetett rakodni.

 

 

  

 

Bányaudvar a XIX. században…                                   …és ma     

 

A kövek fejtése, vágása több évszázados, évezredes technikákkal folyt.

A kőtestbe először függőleges hasítékokat vágtak csákánnyal, melyek egymástól való távolsága már egyben kijelölte a kifejtendő kőtömb méretét. Ezek után függőleges majd vízszintes ékeléssel választották el a kőtömböket az anyakőzettől, s így olyan méretű darabokat kaptak, melyek további alakítás, faragás nélkül beépíthetőek voltak.

 

 

Hasítékok a mészkőben (Kőbánya, Óhegy-park)

 

Hatalmas vágatrendszerek alakultak így ki. A kőbányászok nem ritkán 8-10 méter szélességű, ugyanilyen magas vágatokat vájtak ki a mészkő testben. A XX. végére már állott az a több mint 33 km hosszat kitevő pincerendszer, melyet ma ismerünk.

 

 

 

 

Kőbánya alápincézett területei

 

Azonban a XIX. század vége felé a felhasználható kő egyre fogyott. Nem véletlen, hiszen a század második felétől, az addig soha nem látott hatalmas építkezések, városfejlesztések óriási igényt jelentettek a kő iránt. Kőbányai kőből épült a Lánchíd, a Halászbástya, a Mátyás templom átépítése, a Citadella stb. Nem csak a kő fogyása volt gond, hanem az is, hogy az egyre többször bekövetkező omlások, szerencsétlenségek (és nem kevésbé a kőbányászok, és az ugyanezen területen dolgozó szőlőmunkások egyre nehezebben kordában tartható viselkedése) miatt a hatóságok egyre szigorúbb feltételekhez kötötték a kőbányászatot.

 

Az 1880-as években történt újabb balesetek miatt már olyan – főleg műszaki – előírások látnak napvilágot, melyek miatt a kőbányászat veszteségessé válik.

 

De közben más iparágak is fellendülőben vannak a kerületben. Az élelmiszeripar (nevezetesen a söripar) letelepülésének ismertetése napokba telne – csak annyit kell tudnunk, hogy a kialakított hatalmas, hűvös pincék a sörkészítésre és tárolásra kiváltképpen alkalmasak voltak. A megtelepült sörgyárak még valamire használták a pincejáratokat: a mélyből indított víznyerő kutakkal a Kőbánya alatti karsztréteget elérték, és innen nyerték a sörgyártáshoz nélkülözhetetlen jó minőségű, tiszta vizet. 

 

A kerület jelenleg is meglévő problémáival szintén szoros kapcsolatban van egy másik iparág, a téglagyártás. Illetve nem is maga a gyártás, hanem az ehhez kapcsolódó agyagbányászat. A korábban említett pannon agyag ugyanis kiváló tégla alapanyag. Erre az építőanyag gyártásra berendezkedett vállalatok is hamar rájöttek, így már a XIX. század elején több agyagbánya is működött a kerületben. Hogy milyen mennyiségű alapanyagról van szó, nem árt tudni, hogy volt időszak, amikor 8 darab épületkerámiával foglalkozó gyár (téglagyár, porcelángyár stb.) működött Kőbányán. Az utolsó agyagfejtőhely megszüntetésére alig 20 éve került sor.

 

A jelenleg legnagyobb gondot jelentő terület problémáit is e két ipari tevékenységre (kőfejtés és agyagbányászat) vezethetjük vissza.

 

A kőbányai pincerendszerek

 

Budapest X. kerülete alatt a pincerendszerek két nagy egysége alakult ki, melyek teljes alapterülete 205468 m2, összes hosszuk kb. 33 km.

 

Ezen belül a legnagyobb az európai viszonylatban is egyedülálló az a hatalmas méretű mesterséges pincerendszer, melyet egykor teljes egészében a sörgyár használt, és melynek hossza majd 30 km-t tesz ki. Ez a városközponttól (ez Előd utcától) nagyjából a Sörgyár utca vonalát követve a Maláta utca – Ihász utca – Óhegy utca – Kada utca által határolt terület alatt húzódó pincerendszer 6 részből áll. Legtöbbjüket jelenleg a Dreher Sörgyárak Zrt. kezeli, de egy jelentős része (nagyjából 44000 m2) a kerületi önkormányzat kezelésében van. Mellettük kisebb szakaszokat más vállalkozások, állami szervek kezelnek. Nevezetesek voltak korábban azok a pincék, melyeket különféle mezőgazdasági társaságok (elsősorban borászatok) használtak, s mely „iparág” napjaikban kezd ismét teret hódítani a kerületben.

 

 

Az egykori sörgyári pincék a XIX. század végén…

 

     

 

 

  

 

… és napjainkban.

 

A nagy összefüggő rendszer mellett még kb. két tucatnyi önálló, független pincerendszer ismert a kerületben. Ezek összhossza kb. 3 km-re becsülhető. Amíg a nagy összefüggő rendszerek viszonylag elfogadható állapotban vannak – és felügyeletük biztosított – a független pincék már régóta sok gondot okoznak.

 

Kevésbé ismert, de a kőbányai pincerendszerek károsodásai már az 1970-es évek második felében komoly fejfájást okoztak a kerület és a főváros illetékeseinek. Ekkor eleinte még – akárcsak Budafokon – csak a közutak biztonsága miatt kellett foglalkozni a pincékkel, ám 1979-80-ban már olyan épületeket, intézményeket is károsítottak, melyek azonnali és nagy léptékű beavatkozást igényeltek. Ezekben az években vált szükségessé például az Ihász utcai óvoda működésének felfüggesztése, mert az egyik, alá kinyúló pinceág már veszélyeztette az intézmény működését.

Ebben az időben a kerületi Tanács még csak koordináló szerepet játszott, a munkák irányítását a főváros szervezetei illetve a különféle bányászati szakmai intézetek, mint a Bányászati Kutató Intézet, a bányafelügyelőség látta el.

 

Kőbánya 1992-ben lépett be az országos pinceveszély-elhárítási programba. Ettől kezdve a Fővárosi Mérnöki Tervező Vállalat (majd Zrt.) bevonásával elkészültek a középtávú komplex veszélyelhárítási programok és az éves feladatok ezek alapján kerültek végrehajtásra.

 

Az alábbi táblázat az 1994 és 2010 között végzett munkálatokat foglalja össze. A bemutatott időszakban összesen 386.078.000 forintot fordított az önkormányzat a pinceveszély-elhárítási program végrehajtására, melynek nagyjából 50%-át a pályázati rendszeren keresztül állami forrásokból biztosított.

 

 

 

Eközben a nagy méretű pincerendszereket továbbra is a gazdálkodó szervezetek felügyelték, és igyekeztek fenntartani állagukat. Az 1990-es évek végén ezek egy része – a Sörgyári I. telep  alatt húzódó pincék – az önkormányzat birtokába kerültek, ami további feladatot és gondot jelentett a hatóságok részére.

 

E pincerendszerben – mely a Bánya utcától – hatalmas méretű és belmagasságú járatok találhatók, melyeket egykor a sörgyár tárolási célra használt.

Az általános állagromlás mellett itt más jellegű problémák is megjelentek. A régi időkben a sörgyár az ezekben a járatokban fúrt kutakból nyerte a sörgyártáshoz szükséges vizet. Az 1980-as évekre azonban a kutak vize annyira elszennyeződött, hogy más víznyerési lehetőség után kellett nézni. A szennyeződés oka minden valószínűség szerint a főváros agglomerációjának beépülése volt. A Gödöllői-dombság településein ezer és ezer új lakóház épület, melyek nem voltak megfelelő csatornázással ellátva. A házakból kikerülő szennyvizek a talajban mozgó rétegvizeket, egyes esetekben a mélyebben húzódó karsztvizeket elszennyezték, melyek a dombság felől a Duna irányába húzódva a sörgyári kutakban lévő vizek minőségét tönkretették. A sörgyár ezért Mátyásföldön fúrt új, mélyebben húzódó kutat, és a pincékben felhagyott a vízkivétellel. Ennek következtében a sörgyári pincékben és az S1 telepen is a vízszint megemelkedett. Ez utóbbi helyen egész pincetermeket öntött el, melyek ma is víz alatt állnak, és megszüntetésükre – a magas költségek miatt – nincs is remény belátható időn belül

 

Az Óhegy-parki pincerendszer

 

A független pincerendszerek közül mindenképpen közül ki kell emelni az Óhegy-park alatti nagy pincerendszert.

 

Az Óhegy a kerület központjában helyezkedik el, tengerszint feletti magassága 130-150 m, azaz alig 20-25 méterrel alacsonyabb, mint a budai várhegy. Legnagyobb része beépített, ám középső részén egy, évtizedekkel ezelőtt kialakított park található, melynek helyén egy, a korábban már leírt módon kialakított kőbánya üzemelt.

 

 

Az Óhegy-park alatti pincerendszer egy 1880-ban készült felmérésen

 

Kőbányász elődeink először egy hatalmas katlant mélyítettek, és annak oldalából indították a kőfejtésre szolgáló járatokat (bányász-nyelven tárókat). Először a katlan testéből kikerülő követ használták fel, majd az oldalából nyitott tárókon át fejtették és hordták ki az arra alkalmas követ. A vágatok iránya, futása követte a jó minőségű követ, így szinte egy labirintusrendszer alakult ki. A pincerendszer vágatainak teljes hossza több mint 1000 méter, teljes területe kb. 5500 m2. A korabeli fényképeken jól kivehető, hogy a katlan rézsűje igen meredek, abban nyíltak a kőfejtésre szolgáló vágatok.

 

 

 

A fejtés a korabeli kézi technikákkal történt, biztosítás nélkül, pillérek bennhagyásával. Ez jól megfigyelhető a pincerendszer alaprajzán. Arra ügyeltek, hogy négyes vágatkereszteződések ne alakuljanak ki, az egymással szemben lévő vágatok ne fussanak egy helyre.

A mészkő ezen a területen 5-6 méter vastagságot ért el. A korabeli bányászoknak nem voltak ismereteik a mészkő tényleges vastagságától (felette ugyanis jelentős agyagréteg húzódott, melyet azonban nem tártak fel). Így keletkezett az az állapot, hogy a mészkő főtéjének (takarórétegnek) vastagsága egyes helyeken nem éri el még az egy méter sem. A felette található, nem ritkán 8-12 méter vastag agyagréteget azonban ez a vékony – több helyen pados, ill. tektonikai repedésekkel tagolt – mészkő nem képes megtartani. A szarmata mészkő nyomószilárdsága 1,3 -2,0 Mpa, azonban ha vizet kap, ez a harmadára csökken. És sajnos kap vizet.

A bányászat felhagyásával a vágatok bejáratát vasajtókkal zárták el. Így azok ellenőrizhetetlenné váltak.

 

Már a múlt században is emiatt történtek beszakadások, melyek aztán az 1990-es években megismétlődtek. Közben ugyanis, a hatvanas-hetvenes években az óhegyi katlant kommunális szeméttel feltöltötték. A vágatokat lezáró ajtók megnyitására és azok szakszerű feltöltésére nem fordítottak figyelmet. A szemétre anyag került, mely hol jobban, hol rosszabbul zárja a vizet. A feltöltés és területrendezés során közpark került kialakításra a területen.

 

 

 

Azonban az elmúlt harminc év az elhelyezett feltöltő anyagban jelentős változásokat okozott. A folyamatos vizesedés miatt az anyag tömörödött, és legalább ilyen súlyos gondot okoz, hogy a szerves anyag bomlása révén jelentős széndioxid fejlődés indult be.

 

A visszatöltés során a meglévő pincerendszer állékonyságáról nem gondoskodtak. A járatok nem kerültek megerősítésre vagy szakszerű tömedékelésre, nem ritkán még annyit se tettek meg a visszatöltést végzők, hogy a vágatvégeket szakszerűen biztosítsák. A lezárt ajtók mögött ellenőrizetlen és ezért omlásveszélyes üregek maradtak, elsősorban a terület észeki részén.

 

Már a pinceprogram kezdetén az óhegyi pincerendszerrel foglalkoztak a szakemberek, ismert .

A vékony fedőréteg, a felszín alá bejutó víz és a feltáratlan, biztosítatlan vágatok vezettek azokhoz a balesetekhez, melyek országos visszhangot kaptak.  2004. júniusában a parkban kutyát sétáltató személy alatt keletkezett suvadás, leszakadás. A szerencsétlenül járt személy a mélyben felgyülemlett széndioxid hatására fulladásos halált szenvedett. A területet eddig az időpontig biztonságosnak tekintették a szakemberek, hiszen innen folytak pl. a pincerendszert kiszolgáló szállítások is.

A park ezen része ekkor elzárásra került, és sürgős intézkedéseket hozott az önkormányzat a további károk megelőzése érdekében. De még így sem volt minden teljesen megoldva, hiszen később is történt omlás, egy esetben épp a kutatást végző fúrókocsi alatt süllyedt meg újra a talaj. A vizsgálatok megállapították, hogy a szakszerűtlenül végzett rekultiváció, az üregek feletti kis vastagságú fedőréteg tönkremenetele miatt a korábbiakhoz hasonló havaria bármikor bekövetkezhet a területen.

Ezért megkezdődött a szisztematikus veszélyelhárítási munka. Ennek során fúrólyukakon keresztül videofelvételek készültek, melyek igazolták, hogy a katlan másik oldalán is több rosszul betöltött pinceág található. A felszakadás több mint 156 m3-el kitöltötték. Kutatófúrások készültek a fedőréteg és az üregek állapotának vizsgálatára. A kutatások alapján még további 150 méter lekerítésre került. Ennek ellenére többször is előfordult, hogy a lezárt területre idegene jártak be. Az életveszélyre elhívó táblák kerültek kihelyezésre, a kerítést folyamatosan javítani kell.

2006-ra készült el az átfogó terv. Megállapításra került, hogy a katlan területén lassú, de folyamatos mozgás tapasztalható, mely a visszatöltés tömörödésének tudható be.

A mozgás veszélyezteti a felszínt és a korábban kialakult ellenőrzésre és tömedékelésre szolgáló fúrólyukakat is. 2010 végéig az önkormányzat csak az óhegy-parki pincerendszerre több mint 158 millió forintot fordított.

 

2010-ben a pincerendszer állapota ismét felülvizsgálatra került, és a szakemberek meghatározták a legfontosabb tennivalókat, azok sorrendjét. Javasolták, hogy a problémák végleges megoldásáig a terület a nagyközönség elől maradjon lezárva, egyrészt az előre ki nem számítható omlásveszély, másrészt a széndioxid és egyéb depóniagázok keletkezése miatt.

 

A felszín alatti munkavégzést nehezíti, hogy terület nehezen közelíthető meg, a munkavégzéshez a széndioxid veszély miatt állandó szellőztetésre van szükség. A munkák végzését ezért több szakaszra bontották, és egy-egy évben ezen a szakaszok jelentős részének megtörtént a veszélyelhárítása.

 

2012-ben a pincerendszer azon ága, melynél a 2004-es beszakadás történt, végleges lezárásra került, így ott további omlás már nem fordulhat elő. A munkák befejezését követően rendszeres, negyedévenkénti ellenőrzést tartanak a szakemberek, melynek során nem csak a 2012-ben végzett munka utóellenőrzése történik meg, hanem a korábban megerősített járatszakaszokat is megvizsgálják.

 

 

 

 

Az óhegy-parki pincerendszer a 2000-es években

 

 

 


Ha írni akarsz, vagy valami jobban érdekel: