2. FELSZÍN KÖZELI ÜREGEK OSZTÁLYOZÁSA

 

 

A felszín közeli üregeket kialakításuk szerint két csoportba osztjuk:  a természetes határolás rendelkező, tehát falazás nélküliek elnevezése üreg, az épített határoló szerkezettel, falazattal ellátottakat pincéknek nevezzük.

Noha az előbbiek előfordulnak agyagos, löszös talajban is, elsődlegesen a szilárd kőzetben találhatók. Ezzel szemben az épített falazatú pincékkel mindenféle kőzetkörnyezetben találkozunk, jellemzőjük, hogy maga a falazat nem ritkán több száz éves.

 

A felszínre veszélyes üregek kialakulásuk szerint lehetnek

 

-         természetes üregek (barlangok)

-         bányavágatok

-         alagútépítés során létrejött üregek (pl. metró)

-         mesterséges üregek, föld alatti tárolóterek  (épített és vájt pincék, tárolók)

 

A természetes üregek, barlangok a törvény erejénél fogva védett képződmények. Veszélyforrásukat az jelenti, hogy nem ritkán ismeretlen elhelyezkedésűek, továbbá a természetes folyamatok hatására a felszínig terjedő károsodásuk, esetleges beszakadásuk váratlanul léphet fel.

Ilyen természetes barlangok találhatók például Budapest II. és III. kerülete alatt.

 

A bányavágatok által okozott károk kezelése, vizsgálata külön szakma. Hazánkban számos település (kis falvaktól Salgótarján méretű városig) küzd ezekkel a gondokkal. A bányavágatok veszélyeinek elhárítása, a folyamatos lassú terepsüllyedés vagy éppen hirtelen, váratlan horpa-képződés sajnos még hosszú ideig fog feladatot adni a szakembereknek.

Épületsüllyedés bányavágat felett

 

Az alagútépítés során keletkező felszíni károk kezelése szintén külön szakág,a mélyépítés egyik legspeciálisabb területe. Hazánkban már az 1950-es években foglalkozni kellett e problémával, de igazán komolyan az 1970-es években, a budapesti 3. metróvonal építésekor jelentkeztek az ilyen jellegű károk. Akkor a belváros számos épülete megrogyott, a Deák téri evangélikus templom csak az azonnali és igen jelentős beavatkozás révén menekülhetett meg.

Budapest, Deák téri templom

 

Jelen honlapon elsősorban azon mesterséges (részben vájt, kisebb részben természetes eredetű) felszín közeli üregekkel, pincékkel foglalkozom, melyek jellemzően régi időkben készültek az emberi kéz munkájával, és az idők során elfeledve, nem megfelelően kezelve állapotuk olyan kritikussá vált, hogy a felszínre veszélyt jelentenek. E pincék, tárolóterek, üregek jellemzője, hogy lakott területek alatt húzódnak és ezáltal a bennük keletkező és a felszínig ható károsodások nem ritkán komoly katasztrófa kialakulásához vezethet, vezetett...

 
Ha valami érdekel, esetleg segítségre van szükséged:

© Mednyánszky Miklós 2007-2015